13 8 2023 KMS Kesäkokouksen pöytäkirja

16.8.2023


Kaustisen metsästysseuran sääntömääräinen kesäkokous.

Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 13:01

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
Puheenjohtajaksi valittiin Petri Hänninen ja sihteeriksi Jani Kärnä.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jorma Hanhikoski ja Lassi Paavola.

Metsästysajoista päättäminen.
Metsästysajoiksi päätettiin valtio ajat

Saaliskiintiöistä päättäminen.
Teeri 3 kpl
Metso 1 kpl mustametso
Metsäkauriille vieraskorttipyynti (päivä/kausi). Jäsen mukana.
Metsäkauriskiintiö 20 kpl, josta kevätpyyntiin 5 kpl joista ilmoitus sihteerille.
Koppelo ja peltopyy rauhoitettu
Metsäjänis ei kiintiötä. Ilmoitus koemaastoista ennakkoon

Rauhoitusalueista päättäminen. 
Johtokunta esittää rauhoitus alueiksi
Huhtarannan alue.
Turkisrehun alue.
Särkkisen kosteikko maanantaista torstaihin.
Rauhoitukset ei koske hirvieläimiä ja suurpetoja.


Vierasoikeudesta päättäminen.
Päivä kortti 10€ saalis pois isännän kiintiöstä.
Vuosikortti 50€ saalis pois isännän kiintiöstä.
Vieraskortti ei oikeuta hirven eikä suurpetojen pyyntiin.
Pienpetojen pyyntiä sallitaan vapaasti, kun seuran jäsen on mukana pyynnissä. Edellyttäen että vieraan omalla seuralla on vastaava käytäntö.


Jäsenanomukset.
Julius Järvelä. Ei hyväksytty jäseneksi.
Piia-Marie Manninen. Hyväksytty jäseneksi.


Muut mahdolliset asiat.
Valkohäntäpeuran pyynninjohtaja Juuso Kuorikoski. Lupa 2 valkohäntäpeuralle.

Seuran ampumakisat.
26.8.2023 kello 12:00 ampumaradalla. Juho Harjukoski.

Koirakokeet.
Koiranomistajan on itse huolehdittava koiran palkitsemisesta ilmoittamisesta sihteerille vuosikokoukseen mennessä
Jäniskoe 23.9.2023 Hyväksytty
Ketunajokoe 2.12.2023 Hyväksytty
Jäniskoe 11.2.2024 Hyväksytty
Ketunajokoe Evijärven ms. 29.12.2023 (koemaastoanomus) Hyväksytty
Hirvikoirakokeet:
K-P Hirvikoirakerho (koemaastoanomus)
- Kasvattajakisa Reisjärvi 2.9.2023 Hyväksytty. Ryysneva. Ilmoitus Whatsapp ryhmään.
- PM-kisat Kannus 23-24.9.2023 Hyväksytty. Ilmoitus Whatsapp ryhmään.
- Anar 30.9.2023 Hyväksytty.Fiulikangas ja Ryysneva. Ilmoitus Whatsapp ryhmään.
- SPJ hirvihaukut ottelu lohkokarsinnat 10.11.2023 Hyväksytty. Ryysneva. Ilmoitus Whatsapp ryhmään.
- Kansainvälinen hirvihaukkukoe Kannus 2.12.2023 Hyväksytty. Ryysneva. Ilmoitus Whatsapp ryhmään.
Österbottens Älghundklubb r.f. (koemaastoanomus)
- Kruunupyyn kansainvälinen koe 11.12.2023 Hyväksytty. Ryysneva. Ilmoitus Whatsapp ryhmään.
- Teerijärven koe 30.12.2023 Hyväksytty. Ryysneva. Ilmoitus Whatsapp ryhmään.


Tilinkäyttöoikeuden antaminen hirvijohtajille.
Päätettiin antaa tilinkäyttöoikeus Jarkko Puumala ja Risto Penttilä.

Seuran maiden luovutus hirviseurueiden käyttöön.
Päätettiin luovuttaa seuran maat hirviseurueiden käyttöön.

Talkoot.
Hirviporukan talkoot.

Kaudenpäätös sauna.
Päätettiin pitää kauden päätössauna. Maaliskuussa 2024.

Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 13:47