Seuran esittely

Kaustisen metsästysseura ry (KMS) on vireä ja aktiivisesti toimiva keskipohjalainen yhdistys. Seura on Kaustisen rhy:n jäsenseuroista vanhin, perustamiskokous pidettiin 5.8.1949. Yhdistysrekisteriin KMS on merkitty 31.7.1951. Seuralla on metsästysvuokrasopimuksia n. 14500 ha. ja kokonaisjäsenmäärä on 260. Kaustisen metsästysseuran pääasiallisia toimintamuotoja ovat metsästys ja erilaiset riistanhoitotoimet.

Hirvijahti on seuran näkyvin metsästyksen muoto. Siihen osallistuu vuosittain n. 60 metsästäjää. Itse metsästys toteutetaan kahtena seurueena. Hirviluvissa olemme yhteisanomuksessa Kaustisen ylikylien metsästysseuran ja Salonkylän metsästysseuran kanssa. Hirviporukka järjestää syksyisin peijaiset maanvuokraajille ja kyläläisille. Suosio onkin ollut taattua ja keitto oheistoimintoineen on houkutellut vuosittain paikalle n. 400 kävijää.

Myös riistanhoitopuolella seuran jäsenet ovat olleet aktiivisia: kolmiolaskentaa on suoritettu, riistapeltoja on useita, nuolukiviä on viety maastoon kymmeniä ja monia pienriistan ruokintapaikkojakin on viritelty toimintaan. Pienpetopyynti on myös tärkeää riistanhoitotyötä, myös tähän toimintaan seurasta löytyy erittäin aktiivisia harrastajia.