8.8 Kokouksen pöytäkirjan tiivistelmä lisätty ja vieraskortin maksuohjeet.

8.8.2021